Privatlivspolitik

Sidst Opdateret: 04/01/23

1. Introduktion:

Velkommen til Snusdiscount.dk. Vi respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige data. Denne privatlivspolitik vil informere dig om, hvordan vi håndterer dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside, og fortæller dig om dine privatlivsrettigheder og hvordan loven beskytter dig.

2. Vigtig Information og Hvem Vi Er:

Denne privatlivspolitik gælder for alle data, vi indsamler gennem din brug af vores hjemmeside, herunder eventuelle data, du måtte angive, når du køber et produkt, tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller deltager i en konkurrence.

3. De Data Vi Indsamler Om Dig:

Personlige data, eller personoplysninger, betyder enhver information om en person, hvorfra den person kan identificeres. Vi indsamler, bruger, opbevarer og overfører forskellige typer af personlige data om dig, som vi har grupperet sammen som følger:

  • Identitetsdata omfatter fornavn, mellemnavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikator.
  • Kontaktdata omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mail-adresse og telefonnumre.
  • Transaktionsdata omfatter detaljer om betalinger til og fra dig og andre detaljer om produkter og tjenester, du har købt fra os.

4. Hvordan Vi Bruger Dine Personlige Data:

Vi vil kun bruge dine personlige data, når loven tillader det. Mest almindeligt vil vi bruge dine personlige data i følgende omstændigheder:

  • Hvor vi skal udføre den kontrakt, vi er ved at indgå eller har indgået med dig.
  • Hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller dem til en tredjepart) og dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
  • Hvor vi skal overholde en juridisk eller regulatorisk forpligtelse.

5. Videregivelse af Dine Personlige Data:

Vi kan dele dine personlige data med de parter, der er angivet nedenfor for de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik.

  • Eksterne Tredjeparter som serviceudbydere, der handler som processorer, der leverer IT- og systemadministrationsydelser.
  • Professionelle rådgivere, herunder advokater, revisorer og forsikringsselskaber.

6. International Overførsel:

Vi overfører ikke dine personlige data uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

7. Datasikkerhed:

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige data bliver tilfældigt tabt, brugt eller adgang til på en uautoriseret måde, ændret eller offentliggjort. Vi begrænser også adgangen til dine personlige data til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter, der har en forretningsmæssig grund til at kende dataene. De vil kun behandle dine personlige data efter vores instrukser, og de er underlagt tavshedspligt.

8. Dine Juridiske Rettigheder:

Under visse omstændigheder har du rettigheder i henhold til databeskyttelseslove i forhold til dine personlige data. Disse omfatter retten til at anmode om adgang til dine personlige data, korrektion af dine personlige data, sletning af dine personlige data, indsigelse mod behandling af dine personlige data, anmodning om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, retten til dataportabilitet og retten til at trække samtykke tilbage.

9. Kontaktinformation:

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personlige data, bedes du kontakte os via mail på info@snusdiscount.dk